Bu sayfalarda Harun Yahya'nın bugüne kadar Türkiye'de ve yurtdışında yayınlanmış eserleri ve bu eserlerden faydalanılarak hazırlanmış çeşitli çalışmalar tanıtılmaktadır.

Harun Yahya tarafından kaleme alınan tüm kitaplar, okuyucunun dünyaya bakışını kökten değiştirebilecek, son derece hayati öneme sahip gerçekleri anlatmaktadır. Tabiat ve canlılarla ilgili kitaplarda, materyalist felsefenin iddialarını çok kesin bir biçimde çökerten, Allah'ın varlığının ve yaratışının açık ispatlarını ortaya koyan deliller açıklanmaktadır. Siyasi konularla ilgili kitaplarda, dünya siyasetinin ve tarihinin perde arkasında kalmış gizli gerçekler gün ışığına çıkarılmaktadır. Kuran'da anlatılan gerçeklerin ele alındığı kitaplarda ise, Kuran ayetlerinin tüm dönemlere bakan önemli yorumları aktarılmakta, dinin insanlara getirdiği güzel ahlak ve dinden uzak insanların içinde bulundukları karakter bozuklukları ile ilgili mühim teşhisler yapılmaktadır.

Bu çalışmaların tümünde evrim teorisinin çöküşüne özel bir yer ayrılmasının nedeni ise, bu teorinin her türlü din aleyhtarı felsefenin temelini oluşturmasıdır. Yaratılışı ve dolayısıyla Allah'ın varlığını inkar eden Darwinizm, 140 yıldır pek çok insanın imanını kaybetmesine ya da kuşkuya düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu teorinin bir aldatmaca olduğunu gözler önüne sermek çok önemli bir imani görevdir. Bu önemli hizmetin tüm insanlara ulaştırılabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularımız belki sadece tek bir kitabı okuma imkanı bulabilir düşüncesiyle, Harun Yahya'nın tüm kitaplarında bu konuya özet de olsa bir kısım ayrılması uygun görülmüştür.

Tüm bu kitaplarda anlatılan konular, hiçbir zaman için felsefi görüşlere ya da kişisel yaklaşımlara değil, somut bilimsel ve teknik bilgilere ya da Kuran'da bildirilen kesin doğrulara dayanmaktadır. Her kitap, ciddi birer araştırma, tefekkür ve analizin ürünüdür. Bu kitapların yazımında ve yayınlanışında ise hiçbir kar amacı güdülmemekte, sadece topluma hizmet maksadıyla hareket edilmektedir.Okuyucunun Harun Yahya kitaplarını ele alırken bu gerçekleri gözönünde bulundurmasında büyük yarar vardır.

Yazarın tüm kitaplarında imani konular, Kuran ayetleri doğrultusunda anlatılmakta, insanlar Allah'ın ayetlerini öğrenmeye ve yaşamaya davet edilmektedir. Allah'ın ayetleri ile ilgili tüm konular, okuyanın aklında hiçbir şüphe veya soru işareti bırakmayacak şekilde açıklanmaktadır. Bu anlatım sırasında kullanılan samimi, sade ve akıcı üslup ise kitapların yediden yetmişe herkes tarafından rahatça anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu etkili ve yalın anlatım sayesinde, kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadır. Dini reddetme konusunda kesin bir tavır sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatılan gerçeklerden etkilenmekte ve anlatılanların doğruluğunu inkar edememektedir. Bilinmelidir ki, bu kitapları üzerinde düşünerek ve özümseyerek okuyan bir insan, çok kısa bir süre içinde yaşadığı dünyanın gerçek mahiyeti hakkında derin bir kavrayışa sahip olabilir.

Yazarın eserleri, okuyucular tarafından bizzat okunabileceği gibi, karşılıklı bir sohbet ortamı şeklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grup okuyucunun kitapları bir arada okumaları, konuyla ilgili kendi tefekkür ve tecrübelerini de birbirlerine aktarmaları açısından yararlı olacaktır.

Bunun yanında, sadece Allah rızası için yazılmış olan bu kitapların tanınmasına ve okunmasına katkıda bulunmak da büyük bir hizmet olacaktır. Çünkü yazarın tüm kitaplarında ispat ve ikna edici yön son derece güçlüdür. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler için en etkili yöntem, bu kitapların diğer insanlar tarafından da okunmasının teşvik edilmesidir.